ایران خواستار مقابله جامعه بین المللی با سیاست‌های یکجانبه آمریکا شد
سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل خواستار مقابله جامعه بین المللی با سیاست‌های یکجانبه و متکبرانه آمریکا شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار