۱۰۰ شرکت دانش‌بنیان در حوزه سلول‌های بنیادی فعال هستند/ حمایت از نخبگان ایرانی شاغل در دانشگاه‌های خارج
حمیدیه در نشست خبری:
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی گفت: بیش از ۱۰۰ شرکت دانش بنیان در حوزه سلول‌های بنیادی فعال هستند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار