تعلیل اجتماعی و فرهنگی و تحلیل فتنه سیاسی و اجتماعی سال ۸۸ / بروز «دگردیسی فکری» و «تحول اعتقادی» پاره‌ای از نسل اول انقلاب در دوره اصلاحات!
تأملاتی گفتمانی در ابعاد اجتماعی و فرهنگی فتنه ۸۸؛
به مناسبت نهمین سالگرد حماسه ۹ دی تحلیلی از ابعاد اجتماعی و فرهنگی فتنه ۸۸ در چند قسمت تقسیم و ارائه می‌شود. در قسمت اول پس از ذکر مقدمه‌ای کوتاه، به بحث تعلیل اجتماعی و فرهنگی و تحلیل فتنه سیاسی و اجتماعی سال ۸۸ وارد می‌شویم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار