نگاهی به صلح از منظر شیعی
وقتی جنگ نیست، صلح هست و وقتی جنگ هست، صلح بی معنا است. بدون جنگ به صلح نمی‌رسیم و معنای صلح در جنگ نهفته است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار