اساتید دانشگاه کاشان پژوهشگران برتر استانی شدند
در نوزدهمین هفته ملی پژوهش اصفهان؛
سه استاد دانشگاه کاشان در نوزدهمین هفته ملی پژوهش و فناوری استان اصفهان به عنوان پژوهشگران برتر استانی سال ۹۷ معرفی شدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار