اردوی جهادی با هدف بهبود روابط خانوادگی و تربیت فرزند در حاشیه شهر اردبیل برگزار می‌شود
مجیدی در گفتگو با دانشجو:
مسئول اردو‌های جهادی بسیج دانشجویی اردبیل از برگزاری اردو‌های یک روزه در حاشیه شهر اردبیل خبر داد و گفت: این اردوها با هدف خانواده و تربیت فرزند در این مناطق برگزار می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار