بحران خاورمیانه در اشغالگری رژیم صهیونیستی ریشه دارد
عراقچی:
معاون سیاسی وزارت امور خارجه گفت: بحران خاورمیانه در اشغالگری رژیم صهیونیستی ریشه دارد و اصلی‌ترین مشکل منطقه، رژیم صهیونیستی و سیاست‌های غاصبانه و سرکوبگرانه آن است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار