آمادگی شورا برای بهره‌گیری از ظرفیت اداره محیط زیست درخصوص کیفیت آب/ تشکیل صندوق محیط زیست برای کمک به وضعیت محیط زیستی تهران
حسینی میلانی تاکید کرد
رییس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران تاکید کرد: در حوزه کیفیت آب انهار شهری تهران مشکل داریم و موضوعی بر زمین مانده است. شورا به دنبال احیای روددره‌ها است و این موضوع بدون توجه به کیفیت آب انهار بی‌معنا است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار