دوره کشوری نخبه پروری سیاسی شهید دیالمه سازمان بسیج دانشجویی در استان تهران برگزار می‌شود
از ۲۸ بهمن تا سوم اسفندماه؛
دوره کشوری نخبه پروری سیاسی شهید دیالمه سازمان بسیج دانشجویی از ۲۸ بهمن تا ۳ اسفندماه در استان تهران بزرگ برگزار می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار