۱۱۵ هزار مترمربع فضای آموزشی در خدمت ارتقای دانش در استان اردبیل/ ثبت ۱۱۲ عنوان اختراع و بیش از ۵۰۰۰ مقاله ISI
پرونده ویژه|چهل سالگی انقلاب
نبود مراکز آموزشی عالی در شرق استان آذربایجان و شهر‌های حوالی اردبیل یکی از معضلات اجتماعی این منطقه بود که اکنون با پوشش سراسری دانشگاه ها، تربیت دانشجو در مراکز بومی اردبیل صورت می‌گیرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار