هماهنگ کننده صلح سازمان ملل وارد نوارغزه شد
«نیکلای ملادینوف» هماهنگ کننده صلح سازمان ملل ظهر امروز دوشنبه وارد نوارغزه شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار