دیدار فرستاده سازمان ملل با رهبر انصارالله و تأکید بر توافق «الحدیده»
فرستاده سازمان ملل در امور یمن با رهبر انصارالله دیدار کرد و محور این دیدار، توافق «الحدیده» و ضرورت تسریع در اجرایی کردن آن است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار