برنامه ریزی برای برگزاری ۶۲۰۰ همایش شیرخوارگان حسینی در ایران و ۴۵ کشور
دبیر مجمع جهانی حضرت علی اصغر (ع) خبر داد
منافی پور گفت:در محرم سال ۹۸ بالغ بر ۶ هزار و ۲۰۰ همایش شیرخوارگان حسینی در ایران و ۴۵ کشور برگزار می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار