مهلت بهره‌مندی کارفرمایان از قانون بخشیدگی جرایم بیمه‌ای امروز به پایان می‌رسد
اجرای قانون بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان خوش حساب از ۱۳ خرداد در شعب تأمین اجتماعی سراسر کشور آغاز شده است و امروز به پایان می‌رسد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار