توصیه امام راحل به شیخ زکزاکی از زیان دختر شیخ
دختر شیخ رکزاکیبا اشاره به دیدار شیخ با امام راحل در اوایل پیروزی انقلاب گفت: توصیه امام به شیخ ایجاد وحدت بوده است از همین رو در نیجریه هفته وحدت برگزار می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار