واکنش معاون روحانی به برداشت دولت از صندوق توسعه
معاون پارلمانی رئیس جمهور در مورد برداشت دولت از صندوق توسعه ملی، گفت: قطعا اگر دولت بخواهد از هر جای دیگری غیر از بودجه عمومی هزینه کند حتماً بر اساس قانون و طی مراحل قانونی خواهد بود.
منبع: فارس
ارسال نظرات
آخرین اخبار