دانشگاه‌های غیردولتی بیشترین آمار تقلب علمی را دارند / برخورد وزارت علوم با ۲۵ موسسه فروش پایان‌نامه
سیمایی صراف خبر داد
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم از برخورد این وزارتخانه با ۲۵ موسسه فروش پایان‌نامه خبر داد و گفت: دانشگاه‌های غیردولتی بیشترین آمار تقلب را دارند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار