بخشی از پژوهش‌های دانشگاهی باید به سمت زندگی دانشجویی سوق داده شود / آغاز سال جدید تحصیلی با فرهنگ عاشورا
غفاری در دانشگاه شیراز:
معاون فرهنگی وزارت علوم گفت: دانشگاه ها، «صنعت و جامعه» را مورد مطالعه قرار می‌دهد؛ اما خودش را کمتر مطالعه می‌کند و لازم است بخشی از پژوهش‌های دانشگاهی به سمت زندگی دانشجویی سوق داده شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار