سومین کارگاه آموزشی «طراحی تکلیفِ شناخت فضایی» برگزار می‌شود
با حمایت معاونت علمی؛
سومین‌ کارگاه آموزشی طراحی تکلیفِ شناخت فضایی در محیط واقعیت مجازی با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی و فناوری در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار