مدیرکل آموزش و پرورش همدان به سوالات دانشجومعلمان پاسخ دهد
طی نامه بسیج دانشجویی مطرح شد
بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان همدان از مدیرکل آموزش و پرورش این استان جهت پاسخگویی به سوالات دانشجومعلمان درباره وضعیت معلمان استان دعوت کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار