آیا آلودگی هوا باعث سقط جنین می‌شود؟ / غذاهای مخصوص روزهای آلوده
زندگی در معرض هوای آلوده عامل موثری در نابودی و سوزش سیستم تنفسی است که منجر به پیش فعالی، خواب آلودگی و پرخاشگری می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار