توطئه کشاندن اوضاع عراق به درگیری مسلحانه شکست خورد
صدر:
جریان صدر عراق حمله مشکوک به منزل مقتدی الصدر را توطئه‌ای برای کشاندن اوضاع اعتراضات به درگیری مسلحانه خواند و تاکید کرد رهبر جریان صدر اجازه چنین اتفاقی را نخواهد داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار