حروف اختصاصی در برگه‌های آزمایش به چه معناست؟
هر فردی معمولا در طول عمر خود چندین باز آزمایش داده است که دوست دارد بداند در برگه آزمایش چه نوشته است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار