دانشگاه آزاد کرمانشاه بدون آزمون دانشجو پذیرش می‌کند
برای نیمسال دوم تحصیلی ۹۹-۹۸؛
دانشگاه آزاد کرمانشاه برای نیمسال دوم تحصیلی ۹۹-۹۸ در مقاطع کاردانی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته بدون آزمون، دانشجو پذیرش می‌کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار