معافیت حضور دانشجویان علوم پزشکی شهیدبهشتی در بیمارستان‌های پرخطر صحت ندارد
در گفتگو با دانشجو مطرح شد
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی خبر معافیت حضور تمام دانشجویان این دانشگاه در بیمارستان‌های پرخطر را رد کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار