سامانه‌ای برای تشخیص علائم اولیه کرونا در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان راه‌اندازی شد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سامانه‌ای برای تشخیص علائم اولیه کرونا راه‌اندازی کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار