دستورالعمل جامع آموزشی تا پایان هفته در دانشگاه علمی کاربردی تدوین می‌شود
جلالی جوران در گفتگو با دانشجو:
معاون آموزشی دانشگاه علمی کاربردی گفت: برای مشخص شدن شرایط حذف ترم، انتقال، کاهش واحدها و مهمانی دانشجویان نیز در حال تدوین دستور عمل هستیم که پس از تصویب در شورا تا پایان هفته آن را ابلاغ خواهیم کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار