مهلت ثبت نام بدون آزمون دانشگاه صنعتی شیراز تا ۱۹ اردیبهشت تمدید شد
سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹؛
مهلت ثبت نام و فراخوان و بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه صنعتی شیراز تا جمعه ۱۹ اردیبهشت ماه سال ۹۹ تا تمدید شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار