دانشگاه نیشابور در مقطع کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشجو می‌پذیرد
برای سال تحصیلی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹؛
دانشگاه نیشابور در مقطع کارشناسی ارشد و از میان دانشجویان استعداد درخشان برای سال تحصیلی جدید بدون کنکور دانشجو می‌پذیرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار