دستور رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور برای رسیدگی سریع به پرونده آسیه پناهی
مسجدی در سفر به استان کرمانشاه دستورات لازم در خصوص تسریع در رسیدگی به پرونده آسیه پناهی را صادر کرد.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار