مجری طرح توسعه شبکه علمی هوشمند دانشگاه آزاد منصوب شد
از سوی طهرانچی؛
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی حکمی مجری طرح توسعه شبکه علمی هوشمند دانشگاه آزاد اسلامی را منصوب کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار