چرا باید «خاکشیر» بخوریم؟
خاکشیر اشتها آور، مقوی هاضمه و دستگاه گوارش و نیکو کننده رنگ چهره است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار