شبکه‌های برون مرزی می‌توانند اقتصاد ایران را نجات دهند / حفاظت از این ‌شبکه‌ها تلاش‌ همه‌جانبه مسئولان را می‌طلبد
عضو پژوهشکده مطالعات امنیت و تروریسم در گفتگو با دانشجو؛
کحلکی گفت: رسانه ملی باید به گونه‌ای باشد که ما در دیپلماسی عمومی در واقع زبان گویا و فعالی داشته باشیم، زبانی که مردم بفهمند و به آن اطمینان کنند، زبانی که مثل مردم دنیا حرف می‌زند و به نظرم حفاظت از این رسانه‌ها تلاش‌ مسئولان را می‌طلبد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار