ایزدخواه: مجلس از طرح‌های توسعه‌ای دانشگاه فرهنگیان حمایت می‌کند
در دانشگاه فرهنگیان؛
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: به گفته مقام رهبر معظم انقلاب دانشگاه فرهنگیان باید کماً و کیفاً توسعه پیدا کند و مجلس از طرح‌های کارشناسی شده در این حوزه استقبال می‌کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار