تقوی: سند تحول بنیادین نقشه راه وزارت آموزش و پرورش است
در نشست بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان تهران:
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را نقشه راه این وزارتخانه دانست.
ارسال نظرات
آخرین اخبار