کمیسیون‌های مجلس از یکشنبه برنامه‌های وزیر پیشنهادی صمت را بررسی کنند
رئیس مجلس با اشاره به معرفی گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت صمت گفت: کمیسیون‌های تخصصی مجلس از روز یکشنبه بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی صمت را در دستورکارشان قرار دهند چراکه روز چهارشنبه جلسه رای اعتماد است.
منبع: فارس
ارسال نظرات
آخرین اخبار