ادعای تلاش بن‌سلمان برای ترور مخالفش در کانادا «موثق» است
نماینده کنگره آمریکا:
عضو کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت، ادعای تلاش، ولی عهد عربستان سعودی برای ترور یکی از مخالفانش در کانادا موثق بوده و در نظر گرفتن چنین فرضی درست است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار