کتاب زندگی مادر ژاپنی شهید دفاع مقدس به چاپ ۶ رسید
کتاب خاطرات «کونیکو یامامورا» (سبا بابایی) مادر ژاپنی که فرزند خود را تقدیم دفاع مقدس کرده است، به چاپ ششم رسید.
منبع: فارس
ارسال نظرات
آخرین اخبار