اضافه شدن بیش از ۴۰ هزار متر مربع به فضای بهداشتی و درمانی کشور
تقوی نژاد خبر داد
معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر بهداشت گفت: ۵۳ پروژه بهداشتی و درمانی با مساحت بیش از ۴۰ هزار متر مربع در کشور به بهره برداری رسید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار