حلوصی آکار خطاب به یونان: بهتر است هیچ کاری انجام ندهید جز اینکه خفه شوید
وزیر دفاع ترکیه در سخنرانی در یک مرکز آموزش‌های نظامی به دولتمردان یونان گفته که در خدمت منافع دیگران نباشند و سکوت اختیار کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار