کاهش قاچاق چوب بعد از اجرای طرح «تنفس جنگل»
هادی کیادلیری عنوان کرد:
یک استاد دانشگاه در مصاحبه با رادیو گفتگو اظهارکرد: میزان قاچاق چوب بعد از اجرای طرح «تنفس جنگل» نسبت به زمان بهره‌برداری قانونی از جنگل‌ها کاهش پیدا کرده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار