داوران اولین جشنواره فیلم کوتاه «سلفی ۲۰» معرفی شدند
داوران اولین جشنواره فیلم کوتاه «سلفی ۲۰» به دبیری مریم دوستی معرفی شدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار