افزایش ۲۰۰۰ تخت ICU به ظرفیت بیمارستانی کشور
معاون درمان وزارت بهداشت، از افزایش دو هزار تخت مراقبت‌های ویژه به ظرفیت تخت‌های قبلی در بیمارستان‌های کشور خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار