اروپا و آمریکا حوزه استراتژیک تجاری ایران محسوب نمی‌شوند / شنیدن بهانه‌های غیر‌فنی مدیران از زبان برخی اقتصاد‌دانان تأسف‌بار است
توکلی در گفتگو با دانشجو:
دبیر دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه نگاه صادرات محور ما را سمت منطقه‌ای ترغیب می‌کند که حوزه استراتژیک ماست گفت ....
ارسال نظرات
آخرین اخبار