تأثیر اندک فضای مجازی در افزایش سرانه مطالعه مردم
منصوره میرفتاح شاعر، معتقد است قرنطینه و فضای مجازی هم نتوانسته بر افزایش سرانه مطالعه مردم اثر بگذارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار