مقاله محقق دانشگاه صنعتی اصفهان در نشریه Advanced Materials با ضریب تاثیر ۲۷ منتشر شد
در پژوهشی بین المللی؛
پژوهشگر دانشگاه صنعتی اصفهان در پژوهشی نوین در خصوص کامپوزیت‌های تقویت شده با نانوذرات دوبعدی مکسین، موفق به انتشار مقاله‌ای در نشریه معتبر بین المللی Advanced Materials شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار