«دیپلماسی اقتصادی» چگونه عمق استراتژیک برای کشورها ایجاد می‌کند؟
پژوهشگران و تحلیل گران عرصه‌های سیاست و اقتصاد در پی ایجاد یک مفهوم عمیق و استراتژیک به مساله سازی بیاندیشند که ما امروزه به آن «دیپلماسی اقتصادی» می‌گوییم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار