ترکیه چگونه با «دیپلماسی اقتصادی» بحران ۳۰ ساله را رد کرد؟ / رتبه اول صادرات منطقه در دست ترک‌ها
گزارش|
دولت ترکیه در ۲۰ ساله گذشته با یک نوع سیاست اقتصادی مبتنی بر دیپلماسی توانست تولیـد ناخالص داخلی خود را تا ۸۰۰ میلیارد دلار افزایش دهد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار