سیمای برادران شیطان در قرآن
از نظر قرآن، انسان‌ها همان طوری که دارای رابطه نسبی و خونی، چون رابطه برادری هستند، از رابطه‌های دیگری، چون رابطه دینی در قالب اخوت دینی برخوردار می‌شوند که این رابطه اخیر خیلی مهم‌تر و اساسی‌تر از دیگر رابطه‌ها است.
منبع: کیهان
ارسال نظرات
آخرین اخبار