کسب مقام سوم دانشگاه شهرکرد در مسابقات بین‌المللی ریز ماهواره
در هشتمین دوره ملی صورت گرفت
تیم درنا دانشگاه شهرکرد در هشتمین دوره ملی و دومین دوره بین المللی مسابقات بین‌المللی CanSat (ریز ماهواره) ایران مقام سوم را کسب کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار